Allmand-Archer House

  • 327 Duke St.
  • Norfolk, VA 23510